Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, тарифних розрядів.

Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

 

Нормативна база

Закон України “Про освіту”

Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2022 року № 805

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1109 “Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників”

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”

Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затверджене наказом Міністерства культури України від 12 липня 2018 року № 628

Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури

Порядок атестації педагогічних працівників КПЛ ІМ. А. С. МАКАРЕНКА

 

Корисні матеріали

Вимоги до Портфоліо (презентація)

 

Атестація 2023-2024 навчальний рік

Накази

Наказ №139-ОД Про створення атестаційної комісії у 2023-2024 навчальному році
Наказ №105-ОС Про атестацію педагогічних працівників в 2023-2024 навчальному році

Протоколи засідань

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5