Семінар для педагогів “Надання першої допомоги”

В ліцеї проведено практичний семінар для педагогів закладу по наданню першої долікарської допомоги представниками кафедри “Цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою” КрНУ та членами асоціації “Цивільного захисту”:
Ченчевою Ольгою, Рєзніком Дмитром та Роговенком Олегом.
Під час тренінгу було відпрацьовано вправи по зупинці кровотечі за допомогою турникетів та технологію штучного дихання на манекені.
По закінченню навчання всі учасники отримали сертифікати”Надання першої допомоги”.