МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота в ліцеї організована та здійснюється відповідно до “Положення про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах” від 12.12.2000 р. № 582 та основі плану роботи ліцею на рік.

Педагогічний колектив працює над єдиною методичною проблемою:
“Розвиток “Softskills” як важливий чинник в навчанні кваліфікованого робітника”.

Методична задача знаходить своє відображення в усіх формах методичної роботи, а саме:
• Охоплює тематику засідань педагогічних рад, роботи творчих груп та методичних комісій;
• Простежується під час проведення методичних тижнів в ліцеї;
• Заслуховується та аналізується на педагогічних радах.

 

Їхня діяльність спрямована на:
➔ Підвищення рівня педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання.
➔ Активацію творчого потенціалу кожного педагога.
➔ Надання реальної допомоги у розвитку їх професійних знань, навичок та вмінь

Основні завдання методичних комісій:
➔ Вдосконалення освітнього процесу.
➔ Впровадження сучасних форм і методів навчання.
➔ Підвищення якості знань і умінь учнів.
➔ Підтримка та розвиток інноваційних педагогічних технологій.
➔ Створення сприятливих умов для самоосвіти та творчого зростання педагогів.

Методичні комісії:

Методичні проблеми методичних комісій:

Методична проблема голови МК “Сфери послуг” – Світлана ЧЕРЕДНИК – Розвиток креативного потенціалу здобувачів на шляху до особистісного зростання


Методична проблема голови МК “Громадського харчування”- Марина СВЯТА – Формування ключових компетенцій у здобувачів освіти, які навчаються за
професіями громадського харчування


Методична проблема голови МК “Швейного виробництва” – Галини ШЕРСТЮК – Формування професійних компетентностей учнів шляхом впровадження новітніх педагогічних технологій у освітньому процесі


Методична проблема голови МК “Суспільно-гуманітарних дисциплін” – Любов СКРІПЧЕНКО – Соціалізація особистості на уроках суспільно-гуманітарного циклу


Методична проблема голови МК “Природничо-математичних дисциплін” – Тетяна ГРИЦЕНКО – Використання сучасних освітніх технологій для покращення пізнавальних можливостей учнів

Робота методичних комісій:
● Планують свою роботу на основі річного плану роботи ліцею.
● Проводять засідання згідно з графіком.
● Беруть участь у конкурсах професійної майстерності.
● Впроваджують інноваційні технології в освітній процес.
● Розробка матеріалів комплексно-методичного забезпечення професій і предметів.

Методичні тижні

Проведення тижня МК Сфери послуг

Підсумки тижня МК сфери послуг

Проведення тижня МК Суспільно-гуманітарних предметів

Підсумки тижня МК Суспільно-гуманітарних дисциплін

Проведення тижня МК Швейного виробництва

Підсумки тижня МК сфери послуг

Проведення тижня МК Громадського харчування

Підсумки тижня МК громадського харчування

Проведення тижня МК Природно-математичних предметів

Підсумки тижня МК природничо-математичних дисціплин .docx