Кадрове забезпечення

В основу кадрового забезпечення закладені заходи з підбору, розстановки, навчання, атестації, переміщення, та вивільнення кадрів.

Колектив КПЛ ІМ. А. С. МАКАРЕНКА налічує 83 особи:

47 – педагогічні працівники,

36 – спеціалісти та обслуговуючий персонал.

До педагогічних працівників ліцею належать викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі, методист, практичний психолог, соціальний педагог, керівники фізичного виховання та гуртків, старший майстер, директор, його заступники та інші працівники, діяльність яких пов’язана з організацією і забезпеченням навчально-виховного процесу.

Педагогічний колектив ліцею складається із 47 педагогічних працівників:

12 – викладачі загальноосвітніх дисциплін;

6 – викладачі професійно-технічних предметів;

18 – майстри виробничого навчання;

11 – інші педагогічні працівники, що складає 100% від потреби.

Всі педпрацівники мають відповідну фахову освіту.

Педагогічний колектив характеризується такими показниками: 96% – мають вищу освіту; 43% – віком до 45 років; 87,2 – з педагогічним стажем більше 10 років; 53% – мають кваліфікаційні категорії, 38% – мають педагогічні звання.

Для визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація. Порядок і періодичність проведення обов’язкової атестації визначається згідно з чинним законодавством у сфері освіти і науки .

Протягом 2021–2023 років було атестовано 32 педагогічних працівники, з них 11 педагогічних працівників підвищили кваліфікаційні категорії (6) та тарифні розряди (5). На 2024 рік запланована атестація 15 педагогічних працівників.

 

Якісний склад педагогічних працівників

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ ІМ. А. С. МАКАРЕНКА

2023/24 н.р.