Реалізація антикорупційної політики в КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ ІМ. А. С. МАКАРЕНКА  спрямована на:

  • забезпечення процесу духовного формування та антикорупційної стійкості суб’єктів, що беруть участь в освітньому процесі ліцею;
  • дотримання працівниками ліцею антикорупційного законодавства;
  • попередження виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів серед колективу ліцею.

КОНТАКТИ

ГРЕБЕНЮК ГАННА МИХАЙЛІВНА – Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в КПЛ ІМ. А. С. МАКАРЕНКА.

Електронна пошта: grebenukganna@gmail.com

ОД-186 Про призначення уповноваженої особи і затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

ОД-187 Про затвердження Антикорупційної програми КПЛ ІМ. А. С. МАКАРЕНКА

ОД-188 Про затвердження Завдань і заходів щодо запобігання і протидії корупції у КПЛ ІМ. А. С. МАКАРЕНКА на  2024-2025 роки

АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2021-2025 роки»

Наказ НАЗК 28.12.2021 р «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками»

Закон України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни»