Педагог соціальний КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ ІМ. А. С. МАКАРЕНКА

Світлана КУЗНЕЦОВА

 

Офіційно професія “соціальний педагог” з’явилася в нашій країні порівняно нещодавно. І суспільство ще не зовсім знає чи розуміє, хто такий соціальний педагог. Найчастіше соціального педагога плутають або із соціальним працівником, або з практичним психологом. Без сумніву, ці фахи пов’язані між собою, але вони не є однаковими. Професійна діяльність соціального педагога має ряд особливостей. Суть її полягає в тому, що на відміну від учителя чи соціального працівника, соціальний педагог має справу у своїй професійній діяльності з дитиною та підлітком у процесі їхнього розвитку, соціального становлення.

Діяльність соціального педагога в професійно-технічному навчальному закладі  передбачає створення умов для успішної соціалізації та адаптації дитини, як процесу набуття нею соціальної компетентності, формування і ствердження її як особистості, входження в активне громадське життя. Соціальний педагог – ключова фігура в закладі освіти, яка покликана об’єднати зусилля родини, ліцею, громадськості, для надання допомоги дитині. Тому слід зазначити, що робота соціального педагога за будь-яким напрямком стає більш ефективною завдяки співпраці з практичним психологом, педагогічним колективом, батьками, адміністрацією ліцею та спеціалістами з різних соціальних служб, правових, медичних установ тощо. Така взаємодія дає змогу здійснювати інтегрований підхід щодо соціально-педагогічного супроводу учнівської молоді в сучасних умовах.

 

Основними напрямками діяльності соціального педагога є:

  1. Захист прав та інтересів дітей в усіх сферах життєдіяльності, забезпечуючи соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді, як головного пріоритету і цінності в суспільстві.
  2. Гармонізація стосунків в соціумі, стверджуючи в кожній дитині особистість, підтримуючи самоповагу дитини, турбуючись про адаптацію в середовищі та олюднення знань навколо кожної дитини.
  3. Здійснення посередництва між освітніми установами, сім’єю, трудовими колективами, центрами соціальних служб для молоді, кримінальної міліції, органів місцевого самоврядування та громадських організацій з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її благополучного розвитку.

 

Соціальний педагог виконує такі функції:

  • Інформаційно-діагностичну (встановлення соціально-педагогічного діагнозу про особливості всебічного розвитку дитини, вибір інформації іншим спеціалістом для надання їй необхідної допомоги).
  • Організаційна ( організація соціально-корисної діяльності дітей і підлітків, формування
  • демократичної системи взаємостосунків в підлітковому середовищі, а також серед дітей і дорослих).
  • Прогностична ( пошук ефективних шляхів допомоги дитині через прогнозування і планування перспектив розвитку мікрорайону і конкретного мікросоціуму; визначення шляхів особистого контакту з іншими організаціями і спеціалістами для з’ясування проблеми вихованця).
  • Превентивно-профілактична та соціально-терапевтична ( організація юридичних і психологічних механізмів попередження і подолання негативних явищ, організація та надання соціально-педагогічної допомоги тим, хто її потребує, знімаючи напруження та
  • орієнтуючи людину на творчість; забезпечення захисту прав дітей в суспільстві; надання допомоги в період соціального і професійного визначення особистості; допомога у професійному самовизначенні та соціальній адаптації молоді).