Соціально-психологічна служба ліцею

    Психологічна служба в системі освіти є складовою частиною державної системи охорони психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості. На даному етапі розвитку суспільства, невід’ємною частиною вже став ефективний психолого-педагогічний супровід усіх учасників освітнього процесу. Основним завдання якого, є своєчасне виявлення, корекція, консультація проблемних аспектів освітнього процесу та розвитку особистості.

Мета роботи соціально-психологічної служби ліцею: захист психічного та психологічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

Основною метою функціонування соціально-психологічної служби КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ ІМ. А. С. МАКАРЕНКА є підвищення ефективності освітнього процесу шляхом його індивідуалізації та захист соціального і психічного здоров’я всіх його учасників шляхом застосування методів і технологій практичної психології і соціальної педагогіки.

Соціально-психологічний супровід навчання і виховання будується, виходячи з особливостей навчального закладу, контингенту здобувачів освіти, традицій і творчого потенціалу педагогічного колективу, на виборі індивідуального “маршруту” супроводу, тобто програм, спрямованих не лише на вирішення проблем і ускладнень, але й на їх запобігання.

       В нашому ліцеї соціально-психологічна робота за своєю спрямованістю ділиться на три напрями:

  • робота зі здобувачами освіти;
  • робота з педагогічним колективом;
  • робота з батьками.

Головними завданнями соціально-психологічної служби є:

  • вивчення та моніторинг індивідуально-типологічних, психологічних особливостей здобувачів освіти;
  • супровід освітнього процесу;
  • оптимізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу;
  • консультування учасників освітнього процесу;
  • сприяння повноцінному розвитку особистості вихованців, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
  • профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку здобувачів освіти.