“Діти – це живе життя і життя прекрасне, і ставитися до них треба, як до товаришів і громадян, поважати їхнє право на радість і обов’язок відповідальності” А. С. Макаренко

     У КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ ІМ. А. С. МАКАРЕНКА виховання побудовано за принципом: «Якомога більше вимогливості, якомога більше поваги до учня».

Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини єдиної системи цінностей і соціальних  компетенцій.  А це і ставлення до себе і своїх батьків, відношення до природи, суспільства, своєї країни тощо.

Виховна робота займає одне з провідних місць серед напрямків роботи педагогічного колективу ліцею. 

     Головною метою закладу є виховання високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої особистості  з громадянською позицією, високими духовними цінностями, сімейними і патріотичними почуттями,  здатну до самоосвіти і самовдосконалення.

Основними напрямами виховної роботи в ліцеї є:                        

– національно-патріотичне та громадське виховання – збереження національної культури, традицій та звичаїв українських народів, глибокого розуміння громадянського обов’язку;

– правове виховання – спрямоване не тільки на інформування  учнів про міжнародні та державні акти, що гарантують і забезпечують права і свободи людини, але й на вироблення стійких навичок застосування цих законодавчих положень. Разом з тим, правове виховання має сприяти також попередженню протиправної поведінки молоді;

– трудове виховання –  має важливе значення в умовах нових суспільних відносин і провідним завданням якого є  формування в учнів любові до праці, вироблення активної позиції у набутті трудових навичок. Усвідомлення необхідності вибору і здобуття професії (на базі  ліцею проводяться  практичні  семінари, майстер-класи, обласні конкурси за професіями: кухар-офіціант,кравець-закрійник,перукар. Кращі майстри міста із задоволенням діляться  своїми  досконалими вміннями з  учнями та майстрами виробничого навчання);

– моральне виховання – мета заходів якого є у виробленні потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві, наслідування кращого досвіду попередніх поколінь, традицій сім’ї, родини, народу з усвідомленням загальнолюдських пріоритетів;

– художньо-естетичне виховання – передбачає ознайомлення учнів ліцею з народним мистецтвом, пісенним та поетичним фольклором, розвиток творчих можливостей та здібностей учнів (колектив ліцею з народним ансамблем «Роси», Театром мод, ансамблем барабанщиць, завжди приймає участь в районних та міських заходах, присвячених знаменним датам та подіям в місті та Україні);

– екологічне виховання – завдання якого є формування в учнів усвідомлення того, що людина — частина природи, почуття відповідальності за стан навколишнього середовища, виховання культури поведінки, формування практичних вмінь та навичок дбайливого ставлення до природних багатств;

– фізичне виховання – система заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я, загартування організму, розвиток фізичних можливостей, рухових навичок і вмінь. Має на меті утвердження принципів здорового способу життя .

     В КПЛ ІМ. А. С. МАКАРЕНКА значна увага приділяється дітям-сиротам. Для них створенні по-домашньому сприятливі умови проживання, постійний контроль з боку вихователів гуртожитку, психолога, майстрів в/н, класних керівників, адміністрації. Діти отримують якісне харчування, медичне обслуговування, грошову допомогу. Виховна робота в гуртожитку проводиться на достатньому рівні.

     Виховна робота у ліцеї спрямована на вивчення індивідуальних особливостей учнів, активізацію їх навчальної діяльності, розвиток і вдосконалення учнівського самоврядування, організацію роботи з батьками, розвиток творчих здібностей учнів.

                                                                         

“Справжня суть виховної роботи…

полягає зовсім не у розмовах з дитиною,

не у безпосередньому впливі на дитину,

а … в організації життя дитини”

А. С.  Макаренко