Курсове підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею здійснюється у відповідності з графіками КПЛ ІМ. А. С. МАКАРЕНКА на базі ЦІПО м. Київ, БІНПО м. Біла Церква; ПАНО ім. М. В. Остроградського.

Стажування

На базі Регіональних центрах професійної (професійно-технічної) освіти та підприємств міста Кременчука проводиться стажування майстрів виробничого навчання.

Самоосвіта

Поза межами плану підвищення кваліфікації педагогічні працівники ліцею використовують можливості освітніх платформ для проходження онлайн-курсів з різних предметів, методик викладання та особистісного розвитку, беруть активну участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

Основними напрямами підвищення кваліфікації є:

  • розвиток професійних компетентностей педпрацівників,
  • створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;
  • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку;
  • мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність;
  • формування професійних компетентностей галузевого спрямування,
  • опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою;
  • розвиток управлінської компетентності (для керівників) тощо.

Перспективний план проходження атестації, підвищення кваліфікації педпрацівників (станом на 01.09.2023)

Перспективний план стажування майстрів в.н. (станом на 01.09.2023 р.)

Перелік освітніх платформ та ресурсів для самоосвіти педагогічних працівників