Модернізація освіти змушує по-новому поглянути не тільки на форми оцінювання досягнень учнів, а й шукати ефективні форми оцінювання педагогічної і науково-методичної діяльності вчителя. Однією з таких форм може стати Портфоліо вчителя, популярне в різних  системах освіти.

Портфоліо є способом фіксації, нагромадження і оцінки індивідуальних досягнень викладача за певний проміжок часу.

Отже, Портфоліо – це:

  • візитка вчителя, що містить певні анкетні дані, інформацію про підвищення кваліфікації, досягнення, педагогічні технології і методи, що їх використовує вчитель, творчі роботи й методичні матеріали, відгуки про його роботу і публікації.
  • індивідуальна папка, у якій зафіксовані особисті професійні досягнення вчителя в освітній діяльності, результати навчання, виховання і розвитку учнів, внесок педагога в розвиток системи освіти.
  • спосіб фіксування й накопичення матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму вчителя, його вміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності, показує рівень підготовленості педагога і рівень його активності в класних і позакласних видах діяльності.

Структура Портфоліо повинна мати такі складові:

  • РОЗДІЛ І– Загальні відомості про педагогічного працівника (особисті дані, освіта, дані про підвищення кваліфікації, відзнаки, нагороди, сертифікати).
  • РОЗДІЛ ІІ– Навчально-методична діяльність (методична проблема пед. працівника, участь у професійних конкурсах, організація та проведення семінарів, “круглих столів”, майстер-класів, розробка авторських дидактичних матеріалів, методичні розробки уроків та заходів, доповіді, публікації).
  • РОЗДІЛ ІІІ– Результати педагогічної діяльності (динаміка результатів навченості учнів за певний період, участь та перемоги учнів в конкурсах, олімпіадах, вікторинах, всіх рівнів).