КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ

ІМ. А. С. МАКАРЕНКА

Методична роботаце цілісна система взаємозв’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі роботи педпрацівників.

Методична робота в КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ ІМ. А. С. МАКАРЕНКА організована та здійснюється відповідно до «Положення про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах» від 12.12.2000 р. №582 та на основі плану роботи ліцею на рік.  

 

 

Система методичної роботи спрямована на вирішення науково-методичної теми «Розвиток творчих здібностей учнів, шляхи вдосконалення уроку шляхом впровадження інноваційних технологій » над якою працює колектив і включає такі напрямки:

  1. Організаційно – методичне забезпечення програм розвитку професійно - технічного навчального закладу;
  2. Удосконалення змісту форм і методів навчання учнів, забезпечення єдності органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнівської молоді;
  3. Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань розвитку сучасної педагогіки, вікової психології, а також про передовий педагогічний та виробничий досвід;
  4. Удосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів загальноосвітнього і професійного циклу.

 

 

У ліцеї працює 5 методичних комісій, а саме:

 

Назва МК

Голова МК

Методична комісія суспільно-гуманітарних дисциплін

Скріпченко Л.Л.

Методична комісія природничо-математичних дисциплін

Білоус І.В.

Методична комісія швейного виробництва

Шерстюк Г.В.

Методична комісія сфери послуг

Романко Г.О.

Методична комісія громадського харчування

Зеленська Н.М.

       

Методична задача знаходить своє відображення в усіх формах методичної роботи, а саме:

  1. Включена в тематику засідань педагогічної ради, творчих груп, методичних комісій.
  2. Розглядається під час проведення методичного тижня в ліцеї.
  3. Розглядається під час засідань «Школи молодого майстра», «Школи ППД» індивідуальних консультацій, відкритих уроків.
  4. Заслуховується та аналізується на педагогічних радах.