КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ

ІМ. А. С. МАКАРЕНКА


Кадрове забезпечення ліцею здійснюється в повній відповідності з навчальними планами закладу професійної (професійно-технічної) освіти за п’ятиденним режимом роботи.

Кадровий склад ліцею укомплектовано відповідно до штатного розпису та фактичного обсягу підготовки кваліфікованих робітників на 90%.

Навчально-виробничий процес забезпечують директор, два заступники директора, методист, старший майстер, 18 викладачів, 17 майстрів виробничого навчання, практичний психолог, керівник фізичного виховання, керівники гуртків та спортивних секцій. Рівень кваліфікації педагогічних працівників в цілому відповідає напрямам підготовки робітничих кадрів.

Наявний штатний розпис, який налічує 82,82 штатних одиниць (з них педагогічних працівників – 51,32).

Відповідно до штатного розпису в ліцеї розроблені посадові інструкції, затверджені директором навчального закладу. Зміст посадових інструкцій в основному відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик.

На всіх працівників навчального закладу оформлені особові справи та заповнені трудові книжки. Прийняття на роботу, переміщення та звільнення кадрів оформляються відповідними наказами.